Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
- Collectievorming: afhankelijk van omvang € € 198 - € 323
- Saneren: afhankelijk van omvang € 198 - € 448

De Bibliotheek op School - 2. Collectievorming en saneren

Aanbieder: de Bibliotheek Het Groene Hart

2. COLLECTIEVORMING EN SANEREN:
Leerkrachten hebben het al druk genoeg, besteed het op orde brengen van uw schoolbibliotheek uit. Wij zorgen voor nieuwe boeken en saneren oude boeken zodat leerlingen de boeken vinden die ze graag willen lezen.

COLLECTIEVORMING
Het stimuleren van lezen begint met de juiste collectie aanbieden. In overleg met uw school bepalen we de hoeveelheid gewenste boeken in school: standaard geldt voor een goede collectie minimaal 3 boeken per kind met een minimum van 750 boeken voor een collectie. Ideaal is 7 boeken per kind, maar we begrijpen dat dit niet overal financieel mogelijk is.

SANEREN
Om wildgroei van uw collectie te voorkomen adviseren wij om de collectie up-to-date te houden en te saneren. Jaarlijks komen wij eenmaal de collectie saneren en op orde maken.
School en Bibliotheek gaan hand in hand. Op school leren kinderen lezen en schrijven, de Bibliotheek voegt hier extra leesplezier en leesbeleving aan toe. De combinatie van technisch lezen en veel lezen bevordert leesbegrip en taalvaardigheid. Een grote rol hierin is weggelegd voor de leesomgeving: een schoolbibliotheek waar de leerlingen zelf hun
boeken kiezen, een stimulerende leeshoek in de klas, de leerkracht als rolmodel (zelf lezen), het houden van leesgesprekjes, het geven van minilesjes en het houden van boekenbabbels.

De ‘Bibliotheek op School’ heeft allerlei projecten en tools ontwikkeld om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij het keuzeproces en bij het ontwikkelen van de eigen leesvoorkeur. Onze leesconsulenten en projecten maken de leerlingen in de klas of in de Bibliotheek enthousiast voor allerlei soorten boeken zodat ze met plezier heel veel leeskilometers
maken.

De ‘Bibliotheek op School’ bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zijn als geheel verkrijgbaar, maar u kunt ook kiezen voor losse onderdelen:
1. Inrichting leeshoek
2. Collectievorming en saneren
3. Digitaal Portaal: Leensysteem Aura Juior en informatie en leestips
4. De leesmonitor – rapportage lenen en advies over lezen, leesbevordering en literatuureducatie
5. De leesconsulent - organisatie, begeleiding en uitvoering leesprogramma op school

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2


Bijzonderheden:

Om de collectie up-to-date te houden, adviseren wij u om ook te saneren. Dit doen wij jaarlijks éénmaal.