Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Zie: www.aura.nl

De Bibliotheek op School - 3. Digitaal Portaal

Aanbieder: de Bibliotheek Het Groene Hart

3. LEENSYSTEEM AURA JUNIOR
Aura Junior is een online bibliotheekpakket voor het beheer en de uitleen van boeken, luisterboeken en cd’s in uw school. Toepasbaar voor grote en kleine collecties. Met Aura Junior kunnen kinderen grasduinen in de eigen schoolcatalogus maar ook zoeken in de collectie van de lokale bibliotheek.

Met Aura Junior wordt de collectie op een aantrekkelijke manier onder de aandacht gebracht. Leerlingen kunnen boekverslagen schrijven, lezen, hun waardering geven met sterren, zien wat ze hebben geleend en er zijn nog meer functies die van Aura Junior een zeer praktische tool voor leesbevordering in het basisonderwijs maakt.


School en Bibliotheek gaan hand in hand. Op school leren kinderen lezen en schrijven, de Bibliotheek voegt hier extra leesplezier en leesbeleving aan toe. De combinatie van technisch lezen en veel lezen bevordert leesbegrip en taalvaardigheid. Een grote rol hierin is weggelegd voor de leesomgeving: een schoolbibliotheek waar de leerlingen zelf hun
boeken kiezen, een stimulerende leeshoek in de klas, de leerkracht als rolmodel (zelf lezen), het houden van leesgesprekjes, het geven van minilesjes en het houden van boekenbabbels.

De ‘Bibliotheek op School’ heeft allerlei projecten en tools ontwikkeld om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij het keuzeproces en bij het ontwikkelen van de eigen leesvoorkeur. Onze leesconsulenten en projecten maken de leerlingen in de klas of in de Bibliotheek enthousiast voor allerlei soorten boeken zodat ze met plezier heel veel leeskilometers
maken.

De ‘Bibliotheek op School’ bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zijn als geheel verkrijgbaar, maar u kunt ook kiezen voor losse onderdelen:
1. Inrichting leeshoek
2. Collectievorming en saneren
3. Digitaal Portaal: Leensysteem Aura Juior en informatie en leestips
4. De leesmonitor – rapportage lenen en advies over lezen, leesbevordering en literatuureducatie
5. De leesconsulent - organisatie, begeleiding en uitvoering leesprogramma op school

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1


Bijzonderheden:

Contract via Aura www.aura.nl/Auraproducten/AuraJuniordBos