Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
GRATIS

Taalvisite

Aanbieder: de Bibliotheek Het Groene Hart

Taalvisite zet in op vroege signalering én aanpak van een mogelijke taalachterstand. Dit om grote sociale en maatschappelijke problematiek waar laaggeletterden mee te maken krijgen, te voorkomen. De activiteiten van Taalvisite zijn gericht op kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Taalvisitevrijwilligers gaan 15 keer een uur bij een gezin ‘op visite’. Zij lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Dit doen de vrijwilligers in eerste instantie samen met de ouders. Gaandeweg krijgen ouders tips zodat ze ook zélf hun kinderen kunnen ondersteunen. Via het heen-en-weer boekje is er contact tussen de leraar van school en de vrijwilliger van Taalvisite.

Hoe gaat Taalvisite in zijn werk?
Kinderen worden via de school of kinderopvang aangemeld voor Taalvisite. De Bibliotheek koppelt een gezin vervolgens aan een getrainde vrijwilliger. De school of peutergroep kan de Taalvisite volgen d.m.v. het heen-en-weer boekje. Neem voor de voorwaarden contact met ons op of kijk op www. bibliotheekhetgroenehart.nl/taalvisite.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8

Website