Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 1980,-

Gezinsaanpak Taalvisite

Aanbieder: de Bibliotheek Het Groene Hart

Gezinsaanpak Taalvisite is een succesvol project op school. De bijeenkomsten worden gegeven door leesconsulenten en is bedoeld voor een groep kinderen met hun ouders samen. De IB’er heeft hierin een speciale taak: ze werven ouders, stimuleren de kinderen en ouders en houden de vinger aan de pols.

Voordelen van de Gezinsaanpak Taalvisite:
- Ouders ervaren het leesplezier van de kinderen.
- Ze leren elkaar als ouders kennen, stimuleren elkaar en ervaren samen dat zij ook zélf iets kunnen bieden voor hun kind.
- Ze leren hoe ze het goede voorbeeld kunnen geven en dat het lezen van (digitale) prentenboeken in de moedertaal niet alleen heel stimulerend en leuk is voor anderstaligen, maar ook nog eens belangrijk voor het leren van de Nederlandse taal.
- Ouders leren hoe ze zelf hun kind kunnen helpen met lezen en leesplezier. We nemen hiervoor verschillende insteken.

Hoe ziet de Gezinsaanpak Taalvisite eruit?
Ieder les start met een informatiekwartier voor ouders over de waarde van samen lezen en boekjes uitzoeken, van thuis lezen en de taal stimuleren door middel van muziek, spel, digitale prentenboeken, samen plezier maken. Indien nodig kunnen we ouders naar het gratis Taalhuis verwijzen.

Werkwijze:
• Kleinschalig op school met ouders, kleuters en de IB’er.
• Kinderen worden via de school aangemeld voor Gezinsaanpak Taalvisite. Het gaat om kinderen uit de OB.
• Het eerste kennismakingsgesprek voor Gezinsaanpak Taalvisite vindt met de groep ouders plaats van 13.15-14.15 uur. Vervolgens gaan we aan de slag samen met ouders en kinderen.

Indien logistiek mogelijk gaan we meerdere keren als groep samen naar de bibliotheek. Vooraf wordt voor elk kind van het deelnemende gezin een bibliotheekpas aangemaakt. De school verstrekt hiervoor de gegevens.
• Deelnemende kinderen zijn/worden gratis lid van de Bibliotheek.
• De ouders en kinderen komen daarna 10 x bij elkaar voor de Gezinsaanpak Taalvisite. Na enige weken is er 1 terugkombijeenkomst.
• De Taalvisitedocent stimuleert het lezen bij de ouders en kinderen. De IB’er houdt gedurende week de vinger aan de pols bij zowel ouders al kinderen.
• Zo stimuleren de Taalvisitedocent en de IB’er samen de gezinnen met als doel dat ouders het leesplezier van hun kind aanjagen door samen boeken uit te zoeken, te lezen en taalspelletjes te doen. Ouders worden dus gevraagd om actief een bijdrage te leveren tijdens de Taalvisite en hun kind daarna zelf te blijven stimuleren om te lezen.

Samenvatting:
Voor: Kinderen met een taalachterstand en hun ouders/verzorgers.
Groep: Kinderen uit groep 1/2/3 uit gezinnen met een taalachterstand.
Sfeer: Gezellig en educatief groepsuitje in school en mede onder begeleiding van school.
Vorm: 10 bijeenkomsten in school (en indien mogelijk aansluitend naar de Bibliotheek) 1 terugkombijeenkomst.
Tijd: maaandag, dinsdag of woensdag van 13.15 tot 14.15 uur. Dus deels onder en deels na schooltijd.
Aantal: Er kunnen meerdere groepen tegelijk starten op een school. Per groepje 5 kinderen en ouders.

Doelen:
1. Elke dag (interactief/ online) voorlezen aan het kind door de ouder.
2. De ouder vraagt naar interesses van het kind en zoekt daarbij passend leesaanbod.
3. Stimuleren van een Bibliotheekbezoek.
4. Het creëren van een vast plekje in huis voor boeken.
5. Ouder en kind doen regelmatig een taalspelletje voor een rijk taalaanbod thuis.
6. Ouder en kind gebruiken muziek voor een rijk taalaanbod.
7. Ouder en kind kijken regelmatig online voorleesfilmpjes en weten waar ze moeten zijn voor educatief aanbod online.
8. Stimuleer leesplezier en leesmotivatie bij het kind.

#voorouders

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3

Toelichting doelgroep:

Kinderen met een taalachterstand en hun ouders/verzorgers.


Website

Bijzonderheden:

Aanmelden per e-mail: educatie@bibliotheekhgh.nl
Start: Najaar 2023 / voorjaar 2024
Maximale deelname: 2 groepjes van 5 kinderen samen met hun ouders.